Проектът е вече с разрешение за строеж. Започваме изграждане на Green Park Kambanite II

Tags:

Comments are closed